Tonkotsu Ramen (Pork Broth Ramen) 

Gyukotsu Ramen (Beef Broth Ramen)

Veggie Ramen (Vegetable Broth Ramen)